Tipy a triky

Než začnete kupovat roboty,  mrkněte nejprve do kategorie Hry a stavebnice. Děti se nejprve musí naučit trpělivosti než si začnete kupovat roboty za několik set nebo tisíc korun.

Jak zmiňuje Miroslav Suchý ve své příručce pro pedagogy

U dětí ve věku 5 let a méně zřejmě nelze programování resp. algoritmizaci vyučovat, protože dle Piageta se nacházejí ve stádiu "názorového (prelogického) myšlení", kdy plně nerespektují logiku.

Což potvrzuje experiment níže

 

U takto malých dětí se raději zaměřme na vybudování pozornosti, trpělivosti a také nadšení pro věc - třeba tím, že si s nimi budeme hrát nejrůznější hry, hrát si s roboty, to vše pod vedením rodičů nebo starších sourozenců.